jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: woorden met de y 1

In deze opdracht leer je woorden met de y.

De y is een bijzondere letter. De y kan worden gebruikt als je een 'i' een 'ie' of een 'j' hoort.

De y noemen we:

  • Griekse ij  
  • i-grec
  • ypsilon

Lees het woord, zeg het woord hardop (als dat kan) en typ het woord in het vakje. 

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende

  • oefening naam