jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: woorden met eau flitsen 1

In deze opdracht ga je oefenen met woorden met eau. De woorden met eau zijn Franse leenwoorden. 

  • bureau
    • Je schrijft eau en je zegt oo.

Lees het woord, zeg het woord hardop (als dat kan) en typ het woord in het vakje.

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende

  • oefening naam