jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: bijvoeglijk naamwoorden in zinnen 4

In deze oefening ga je het bijvoeglijk naamwoord schrijven. Lees eerst de uitleg van de spelling van het bijvoeglijk naamwoord of oefen eerst met het herkennen van bijvoeglijk naamwoorden.

Schrijf de bijvoeglijk naamwoorden in de zinnen. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Start nu!

Inloggen

Volgende

  • oefening naam