jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: woordenschat t of tt slepen 1

In deze opdracht ga je oefenen met korte en lange klanken. Lees de uitleg over korte klanken en lange klanken.

Wist je dat één letter soms een heel andere betekenis geeft aan een woord?

Voorbeeld:

  • poten of potten

Spreek de woorden hardop uit (als dat kan) en sleep dan het goede woord in de zin. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende

  • oefening naam