jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: ei of ij in zinnen 3

In de volgende zinnen staan woorden met de korte-ei of de lange-ij

Maak ook de makkelijke oefeningen over korte-ei en lange-ij.

Schrijf het woord helemaal over en vul ei of ij in.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Start nu!

Inloggen

Volgende

  • oefening naam