jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: woordenschat t of tt invullen 2

Wist je dat één letter soms zorgt voor een andere betekenis? In deze opdracht lijken twee woorden op elkaar, maar ze betekenen iets heel anders. 

Lees de uitleg over korte klanken en lange klanken.

  • vetter of veter

Vul steeds het juiste woord in, kies uit de volgende woorden: maten, matten, grote, grotten.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende

  • oefening naam