jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: woorden met kk flitsen 8

In deze opdracht ga je oefenen met korte klanken. Lees de uitleg over korte klanken en lange klanken.

Wist je dat één letter extra soms een heel andere betekenis geeft aan een woord? Oefen ook woorden met k en kk.

Je oefent woorden met kk

Lees het woord, zeg het woord hardop (als dat kan) en typ het woord in het vakje. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende

  • oefening naam