jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: woordenschat k of kk invullen 1

Wist je dat één letter soms zorgt voor een andere betekenis? In deze opdracht lijken twee woorden op elkaar, maar ze betekenen iets heel anders. 

Lees de uitleg over korte klanken en lange klanken.

  • taken of takken
  • roken of rokken

Vul steeds het juiste woord in, kies uit de volgende woorden: taken, takken, beken, bekken.

1: Hoe zullen we alle verdelen?

2: Hond Pip verzamelt allerlei .

3: Mensen hebben monden en dieren hebben .

4: In de natuur zijn veel rivieren en .

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende

  • oefening naam