jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: van meervoud naar enkelvoud k en kk 1

In deze oefening zie je allemaal woorden in het meervoud staan. Jij gaat de woorden in het enkelvoud zetten. Let op: bij deze woorden gaat het allemaal om lange of korte klanken. Lees de uitleg over lange en korte klanken.

  • twee hokken - één hok
  • twee rekken - één rek

Zet het woord in het enkelvoud.

1: twee zakken - één

2: twee bekken - één

3: twee hakken - één

4: twee draken - één

5: twee beken - één

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende

  • oefening naam