jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: mij of mijn invullen 1

In deze opdracht vul je steeds mij of mij in. Lees de uitleg over de spelling van mij of mijn. 

  • Dat is mijn pen. 
  • De pen is van mij.

Vul mij of mijn in.  


1: Dat is schrift!

2: Wil jij dat aan geven?

3: Mij, mij, mij, die pop is van !

4: pop is de liefste van de hele wereld.

5: Ik hou van .

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende

  • oefening naam