jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: werkwoorden met k en kk 1

In deze oefening staan werkwoorden in het meervoud, jij gaat de werkwoorden in de ik-vorm zetten. In deze oefening is de regel van de korte en lange klanken erg belangrijk. Lees de uitleg over lange en korte klanken.

  • wij bakken - ik bak
  • wij koken - ik kook

Zet het werkwoord in het enkelvoud.

1: wij koken - ik

2: wij wekken - ik

3: wij bukken - ik

4: wij pakken - ik

5: wij breken - ik

6: wij roken - ik

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende

  • oefening naam