jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: otje-ou of atje-au in zinnen 4

In de volgende zinnen staan au-woorden en ou-woorden. 

Je kunt ook makkelijkere oefeningen maken over ou-woorden of au-woorden

Schrijf het woord helemaal over en vul 'au' of 'ou' in. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende

  • oefening naam