jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: au of ou 5

In deze oefening staan au-woorden en ou-woorden. Deze woorden zijn soms moeilijk om te onthouden, dus het helpt om veel te oefenen. Je kunt ook eerst makkelijkere oefeningen maken over ou of au.

Schrijf het woord helemaal over en vul 'au' of 'ou' in. 


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende

  • oefening naam