jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: u of uw invullen 1

In deze opdracht vult u steeds u of uw in. Lees eerst de uitleg over de spelling van u of uw. 

  • Wanneer gaat u naar de stad?
  • Is dit van u?
  • Is dit uw tas?

Het is ook goed om de uitleg van het bezittelijk voornaamwoord en de uitleg van het persoonlijk voornaamwoord te lezen.

Vul u of uw in.  

1: Heeft daar al gekeken?

2: Wat is postcode?

3: Waar komt vandaan?

4: Is dat kat?

5: houdt toch helemaal niet van katten!

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende

  • oefening naam