jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: bijvoeglijk naamwoorden t of tt 2

Schrijf je het met t of tt? In deze oefening ga je het bijvoeglijk naamwoord schrijven met t of tt. Deze oefening gaat over lange en korte klanken.

Wil je meer oefeningen maken over het bijvoeglijk naamwoord of wil je de uitleg over het bijvoeglijk naamwoord lezen?

Vul het bijvoeglijk naamwoord in en let op de juiste spelling. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende

  • oefening naam