jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: je hoort ie en je schrijft i 2

Deze oefening is wat moeilijker dan de vorige oefeningen over i en ie. In de woorden in deze oefening hoor je ie en schrijf je i

Kijk goed naar het woord, lees het woord (hardop) en typ in het vakje. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende

  • oefening naam