jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: ei of ij 7

Deze opdracht gaat over woorden met de korte-ei en woorden met de lange-ij. Je kunt ook eerst een eenvoudige oefening maken over korte-ei en lange-ij.

Schrijf het woord helemaal over en vul in: ei, ij. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende

  • oefening naam