jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: jou of jouw invullen 2

Wanneer schrijf je jou en wanneer schrijf je jouw? In deze opdracht ga je daarmee oefenen. Lees eerst de uitleg over de spelling van jou en jouw.

Vul jou of jouw in.  

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende

  • oefening naam