jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: ei of ij 1

Deze opdracht gaat over woorden met de korte-ei en woorden met de lange-ij. Je kunt ook eerst een eenvoudige oefening maken over korte-ei en lange-ij.

Schrijf het woord helemaal over en vul in: ei, ij. 

1: (m…sje)

2: (d…k)

3: (l…k)

4: (t…d)

5: (…nde)

6: (marsep…n)

7: (pal…s)

8: (r…wiel)

9: (woest…n)

10: (rav…n)

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Start nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende

  • oefening naam