jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: woorden met ou flitsen 3

In deze opdracht ga je ou-woorden oefenen. In alle woorden zit de ou. De spelling van deze woorden moet je onthouden, we noemen ze inprentwoorden of weetwoorden. Je kunt ook andere woorden met au of ou oefenen.

Lees het woord, zeg het woord hardop (als dat kan) en typ het woord in het vakje.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende

  • oefening naam