spelling: woorden met k of kk slepen 1

In deze opdracht ga je oefenen met korte en lange klanken. Lees de uitleg over korte klanken en lange klanken.

Wist je dat één letter soms een heel andere betekenis geeft aan een woord?

Voorbeelden:

  • taken of takken
  • roken of rokken

Spreek de woorden hardop uit (als dat kan) en sleep dan het goede woord in de zin. 

1: De kikkers hebben   en de mensen hebben monden.

2: In het bos zijn veel   en rivieren.

3: Wij   vroeger heel erg veel op elkaar.

4: Het   in de badkamer gaat nog altijd door.leken beken lekken bekken


Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende

  • oefening naam