jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: ei of ij in werkwoorden 1

Deze opdracht gaat over werkwoorden met de korte-ei of de lange-ij. 

De werkwoorden staan al in de tegenwoordige tijd. Schrijf de woorden over en vul de 'ei' of de 'ij' in.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende

  • oefening naam