jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

spelling: u of uw invullen 2

In deze opdracht vult u steeds u of uw in. Lees eerst de uitleg over de spelling van u of uw. 

  • Wanneer gaat u naar de stad?
  • Is dit van u?
  • Is dit uw tas?

Het is ook goed om de uitleg van het bezittelijk voornaamwoord en de uitleg van het persoonlijk voornaamwoord te lezen.

Vul u of uw in.  

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende

  • oefening naam