jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

werkwoordspelling

De spelling van de werkwoorden is erg belangrijk. In alle Nederlandse zinnen staat namelijk minimaal één werkwoord. 

Om de regelmatige werkwoorden goed te schrijven moet je de regels van de werkwoordspelling kennen. In de opdrachten kun je de werkwoorden goed leren schrijven in de tegenwoordige tijd en in de verleden tijd en je kunt opdrachten maken over het voltooid deelwoord. 

De onregelmatige werkwoorden zijn moeilijker om te leren, gelukkig heb ik heel veel oefeningen gemaakt. 

Veel plezier met oefenen! 

Groeten van juf NT2, juf Melis
Volgende

  • oefening naam