jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

woordenschat

Welkom bij het onderdeel woordenschat op jufnt2.nl. Hier leer je veel Nederlandse woorden. 

Woordenschat is het belangrijkste onderdeel van het leren van een taal. Je leert de meeste woorden door te spreken, te luisteren en te lezen. Het is dus belangrijk om de Nederlandse taal altijd te oefenen mét iemand. Op de website staan ook woordenschatoefeningen die extra helpen, maak de oefeningen over tegenstellingen, uitdrukkingen en nog veel meer.

Er komen nog veel meer oefeningen online. Volg jufnt2.nl op Instagram

Veel plezier met oefenen!

Groeten van juf NT2, juf Melis


  • synoniemen eenvoudig


Volgende

  • oefening naam