jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

grammatica: woordvolgorde onderwerp en persoonsvorm 2

Deze opdracht gaat over de volgorde van de woorden in zinnen. Het gaat in deze zinnen over de volgorde van het onderwerp en de persoonsvorm. In de zinnen vul je steeds ik en ga op de juiste plaats in. 

Soms is de juiste volgorde: ik ga en soms is de juiste volgorde ga ik.

 

Vul de juiste woorden op de juiste plaats in: ik & ga.

1: vandaag studeren.

2: naar de Nederlandse les.

3: naar de Nederlandse les?

4: Vandaag studeren.

5: Morgen echt beginnen.

6: Wat volgende week doen?

7: Wanneer naar de kapper?

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende

  • oefening naam