jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

grammatica: woordvolgorde onderwerp en persoonsvorm 10

Deze opdracht gaat over de volgorde van de woorden in zinnen. Het gaat in deze zinnen over de volgorde van het onderwerp en de persoonsvorm. In de zinnen vul je steeds zij en heeft op de juiste plaats in. 

Soms is de juiste volgorde zij heeft en soms is de juiste volgorde heeft zij.

 

Vul de juiste woorden op de juiste plaats in: zijheeft.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Start nu!

Inloggen

Volgende

  • oefening naam