jufnt2.nl

Verbeter je Nederlands

inloggen

grammatica: woordvolgorde onderwerp en persoonsvorm 9

Deze opdracht gaat over de volgorde van de woorden in zinnen. Het gaat in deze zinnen over de volgorde van het onderwerp en de persoonsvorm. In de zinnen vul je steeds ik en heb op de juiste plaats in. 

Soms is de juiste volgorde ik heb en soms is de juiste volgorde heb ik.

 

Vul de juiste woorden op de juiste plaats in: ik & heb.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je Nederlands voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende

  • oefening naam