taalkundig ontleden: het voorzetsel 1

In deze opdracht ga je oefenen om het voorzetsel te herkennen. Lees eerst de uitleg over het voorzetsel. Er zijn ook opdrachten om te oefenen met het invullen van vaste voorzetsels

Klik op de voorzetsels. Pas als alle voorzetsels zijn aangeklikt, worden ze groen. 

1: in de kooi

2: op de kooi

3: naast de kooi

4: achter de kooi

5: onder de kooi

6: in de kast

7: op de kast

8: voor de kast

9: achter het huis

10: in het hooi


Bestellen Inloggen

Volgende

  • oefening naam