Het persoonlijk voornaamwoord herkennen

Uitleg

Persoonlijk voornaamwoorden zijn woorden zoals wij, ik, hij. Een persoonlijk voornaamwoord verwijst naar een persoon of een groep personen. Een persoonlijk voornaamwoord kan ook naar een voorwerp verwijzen. Zie voor een uitgebreidere (en moeilijkere uitleg) jufmelis.nl.

Het persoonlijk voornaamwoord is een onderdeel van taalkundig ontleden (woordsoortbenoeming). 

 • Latijnse naam: pronomen personale 
 • afkorting: pers. vnw.

Voorbeelden van persoonlijk voornaamwoorden

De persoonlijk voornaamwoorden zijn vetgedrukt

 • Ik zie Jaâfar.
 • Hij loopt naar huis.
 • Wij gaan fietsen.
 • U kijkt droevig.
 • Jullie zijn vriendelijk.
 • Ik vergeet jou niet.
 • Jij kijkt naar hem.
 • Hij zwaait naar haar.

 • Wij kijken naar jullie
 • Jullie zien ons.
 • Ik geef hun het cadeau. 
 • Ik geef de werkboeken aan hen.


Oefen hier met herkennen van persoonlijk voornaamwoorden.Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!

Volgende

 • oefening naam